Kontakt

Vandværkets bestyrelse:


Formand: John C. Ullerup


Næstformand: Jan Pedersen


Kasserer: Torben Eriksen


Bestyrelsesmedlem / Sekretær: Johnny Mortensen


Bestyrelsesmedlem / Sekretær: Carsten Grann